• Marta Zafra

  • Sr. Gato
  • Mixed media on wood
    70 x 70 cm