• Carina Giserman

  • La sombra de la iguana
  • Tècnica mixta sobre paper
    120 x 90 cm

L'art és per mi un vehicle, i també, com les meves cames, em serveix per transitar la vida. És una constant que em manté en moviment, tant nivell extern com intern.
Una forma de mantenir el contacte amb un mateix, descobrir-se mitjançant l'expressió i compartir els tresors trovats.
D'alguna manera intento conjugar la lírica, l'autorefleció i la irònia; amb amor per la línia corba, la forma orgànica i tot el que està viu i vibra.

info artista

+ obra original de Carina Giserman
images images images