• Jordi Comes

  • s/t
  • Duratrans en caixa de leds.
    100 x 100 cm

Utilitza suports de base com el ferro, la fusta i l'alumini i mitjans com l'emulsió fotogràfica sensible, la encáustica i l'oli. El quitrà, les resines industrials i el foc també formen part de la seva alquímia particular. Les seves tonalitats cromàtiques són sempre alegres i reflecteixen el seu optimisme i passió.Uneix de manera especial la base amb el mitjà formant una unitat en l'obra.

La naturalesa, representada amb cercles lliures, i la lluita de l'home per dominar-la, controlar-la i ordenar-la, representat per línies, quadrats i símbols, són la temàtica central de gran part de la seva obra.

info artista

+ obra original de Jordi Comes
images images images images images images images