• Dani Buch aka Roughattitude

  • Noise!
  • Impressió digital. Sèrie de 50.
    50 x 40  
    70 x 50   
    100 x 70

Segons Dani Buch aka ROUGHATTITUDE, totes les persones tenen un costat fosc. Potser sigui una afirmació filosòfica o potser una radiografia de si mateix. El cas és que cada vegada que es seu a dibuixar obre una finestra cap a l'interior de les persones. Cap al mes sòrdid. Cap a aquesta part que tots provem d'ocultar i mai podem. Les persones que realment som, l'animal que tots portem dins.

 

info artista

+ obra seriada de Dani Buch aka Roughattitude
images images images

obra original de Dani Buch aka Roughattitude
images images images images images images images images images images