• Leo Flores

  • s/t
  • Impressió digital sobre paper. Sèrie de 50.
    70 x 90 cm

El meu principal interès és la qüestió de la percepció. Veig la percepció com un procés de nutrició. En aquest procés, jo puc resultar nodrit, o no. Quan percebo, m'alimento. Quan sóc percebut, sóc aliment.
Afinar la percepció, és similar a menjar menjar de millor qualitat.
El meu art és un cimbell. Com a artista-caçador, els meus dibuixos són carnada per atrapar l'atenció del que els mira. Una vegada en aquest terreny, ocorre la transmissió d'aliment-coneixement. La imatge bidimensional, el meu art, és aliment de dubtosa qualitat... és el residu del procés de percepció. El que queda, el record, la memòria. Per tant actuo com reinterpretador/distribuïdor de deixalles.
Si un dibuix (cimbell, residu, imatge interpretada) realitzat per mi, arriba a motivar a algú a percebre el quotidià d'una manera nova, part del meu treball està realitzat. I si un dibuix meu, mobilitza a un altre a fer el seu propi art, llavors la meva tasca està completa.

info artista

+ obra seriada de Leo Flores
images images

obra original de Leo Flores
images images images images images images images