• Jemma Johnson

  • s/t
  • Óxido sobre hierro.
    50 x 50 cm
  • 350€

Les meves pintures per mi són una metàfora per l'ànima humana i la relació tenim amb el buit. Així què és la relació entre la textura i el monocrom, la clau de la dinàmica de la pintura? El buit que és creat en el monocrom genera energia, una tensió, un espai perque l'espectador es capbussi a la pintura. La tensió és generada per una empenta i moviment d'atracció, una plataforma potser per assolir la idea del sublim.

Estic interessat en l'espai en la tela, el nostre espai inconscient així com en elements més formals com formes geomètriques i com treballen aquestes en un espai.

info artista

+ obra original de Jemma Johnson
images