• Federico Sancho

  • s/t
  • Tècnica mixta sobre paper.
    30 x 40 cm
  • 250€

A través de breus però continus impulsos, en un constant procés d'acumulació cap a una forma definitiva, es produeixen accidentals registres que alberguen informació. A mesura que la forma es desenvolupa, aquests registres configuren en el temps un mapa genètic durant el seu creixement intuïtiu, on s'esbrinen diferents estadis. Un veritable desplegament constructiu, regit per les turbulències i remolins de les estructures dinàmiques i fluïdes de la imatge. Un complex organisme en creixement, abocat des d'un cultiu llunyà per romandre.
Vestigi de matèria, continent de batecs, preàmbul d'identitat, mordaç exemplar definitiu.
Són les teves xarxes que arremeten contra el teu cos les que testifiquen aquest flux de vida. La teva identitat com a forma ha bandejat ja aquest procés d'impulsos per transformar-te en una forma estàtica i desenvolupar-te en la nostra retina. Una trobada amb la realitat deformada, o que deforma.

info artista